Öron-Näsa-Hals & barnlogopedi

Dr. Jenny Älverbrandt är specialist Öron-Näsa-Halsläkare och jobbar med diagnostik och behandling av olika öron-näsa-halssjukdomar samt operationer inom ansikte / halsområden. Barnlogoped Jenny Harlid har lång erfarenhet gällande bedömning av barn med amningssvårigheter och kort tungband.

Hos Öron-Näsa-Halsmottagning kan man bl.a utreda :

Vaxpropp, öroninflammation, hörselnedsättning, halsfluss, nästäppa, bihåleinflammation, yrsel, tinnitus, andningshinder, röstproblem, sväljningsproblem, snarkning etc.

Kirurgisk borttagande av förändringar i huvud-halsregionen.

Barnlogoped

Bedömning och behandling vid misstanke om kort tungband hos barn 0-12 månader. Logoped bedömer barnets munanatomi samt sugmotorik och dess påverkan på amning och/eller flaskmatning. Vid behov utförs tungbandsklipp av erfaren ÖNH-läkare.