Priser

Tänkt på att vissa sjukdomstillstånd kan kräva mer omfattande utredning, ytterligare kostnad kan därmed tillkomma (detta diskuteras alltid i samband med läkarbesöket).

Avbokning som sker mindre än 24 timmar innan besöket debiteras med 400kr.

Vid uteblivet besök debiteras hela beloppet.

Specialist hudläkarmottagning

Typ Pris
Läkarbesök 1200 kr
Uteblivet läkarbesök debiteras enligt ovan
Vävnadsprov 900 kr
Operation av förändring/hudtumör inkl vävnadsprov 4400 kr
Operation kosmetik 3500 kr
Vid operation av flera förändringar tillkommer kostnad om 500 kr/förändring
Injektion kenacort +500 kr

Specialist Örön-Näsa-Hals mottagning

Typ Pris per behandling
Läkarbesök 1050 kr
Operation av förändring/hudtumör inkl vävnadsprov 4400 kr
Operation kosmetik 3500 kr
Bedömningsbesök barnlogoped  950  kr
Tungbandsklipp ÖNH-läkare 1050 kr
Uteblivet läkarbesök debiteras enligt ovan

Sjusköterskemottagning

Typ Pris per behandling
Sjuksköteska besök 300 kr
Blodprov +200 kr
Frysbehandling +200 kr
Svamp/virus prov +500 kr
Behandling av virusvårtor +200 kr

Hudläkare med remiss / Högkostnadsskydd gäller

(besöket bokas till dr Apostolos Parisopoulos som har avtal med VGR)

Typ Pris per behandling
Första besöket 100 kr
Återbesök 300 kr
Barn och äldre över 85år samt personer med frikort 0 kr
Uteblivet läkarbesök debiteras 300kr